2021-12-04

شناسایی پروتئین های ایمونوژن و آلرژن زهر زنبور عسل و زنبور های وحشی

شناسایی پروتئین های ایمونوژن و آلرژن زهر زنبور عسل و زنبور های وحشی  ( تولیدات زنبور عسل) iconfadeInLeftLarge مینا باباییگروه انگل شناسی و بخش زنبورعسل دانشکده دامپزشکی […]
2021-12-04

تعیین الگوی پروتئینی زهر زنبور وحشی و عسل ایران و اروپا

تعیین الگوی پروتئینی زهر زنبور وحشی و عسل ایران و اروپا  ( تولیدات زنبور عسل) iconfadeInLeftLarge فاطمه نوع پرستگروه انگل شناسی و بخش پرورش و بیماری های […]
2021-12-04

تكثير و تعيين توالي ژن مليتين از زنبور عسل ايراني

تكثير و تعيين توالي ژن مليتين از زنبور عسل ايراني  ( تولیدات زنبور عسل) iconfadeInLeftLarge ليلا رضاييگروه ژنتیک دانشگاه شهركرد###circlezoomInUpLarge دكتر هدي آيتگروه ژنتیک دانشگاه شهركرد[email protected]##circlezoomInUpLarge فارسیپپتيدهاي […]
2021-12-05

فرمولاسیون، مشخصه یابی و بهینه سازی زهر زنبور عسل نانو لیپوزومه شده

فرمولاسیون، مشخصه یابی و بهینه سازی زهر زنبور عسل نانو لیپوزومه شده  ( تولیدات زنبور عسل) iconfadeInLeftLarge حمیده امتیازیدانشکده بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، […]
Call Now Button