مصطفی   ملکی خیرآبادی
تربت جام

تعداد کلنی

300 عدد

تجربه زنبور‌داری

10 سال

عضویت در باشگاه

2 ماه قبل

فروش محصول

0 عدد

شماره پروانه زنبورداری:

دنبال می کنم
0 دنبال کننده
بیوگرافی

مصطفی ملکی خیرآبادی هستم

مرتب سازی :